IALCCE-NL

Nederlandse samenwerking op het gebied van Life-Cycle Civil Engineering

Nieuws

Beste IALCCE-NL leden,

Het is even stil geweest rond IALCCE-NL. 

Maar na de “Eighth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2023)” in Milaan afgelopen zomer, valt er nationaal weer veel te bespreken. 
We zijn voornemens weer een serie nationale webinars te organiseren, rond een aantal aansprekende thema’s van dit symposium. 

Daarnaast zijn wij begonnen met het organiseren van een internationale driedaagse workshop in oktober 2024. Hou de agenda en het nieuws in de gaten. Dit mag je niet missen. Deelnemende partijen zijn Universiteit Twente, Universiteit Delft, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland.


 Donderdag 9 november 2023 van 16.00 uur – 17.30 uur

Graag nodigen we jullie uit voor de vijfde IALCCE-NL themasessie, dit keer met als onderwerp  “Waterkeringen: hoe lang nog??”
Tijdens IALCCE2023 werd dit onderwerp behandeld in een special session “Functional end-of-life framework applied to hydraulic structures”.
De papers zijn beschikbaar (open access) voor wie verdere verdieping zoekt.

Heeft u vragen, wilt u meer weten over IALCCE-NL of wilt u deelnemen aan de bijeenkomst neem dan contact met ons op via ons mailadres : secretariaat@IALCCE-NL.org

Donderdag 9 november 2023 16.00 uur – 17.30 uur

Waterkeringen: hoe lang nog?? 

Sessie voorzitter: Alexander Bakker, Rijkswaterstaat / TU-Delft

Het programma

16.00   Opening (Jaap Bakker, IALCCE-NL)

16.10   Introductie op het thema (Alexander Bakker, Rijkswaterstaat/TU Delft) – Download paper HIER

Onze waterkeringen beschermen ons land tegen overstromingen. Maar hoe lang nog? Welke scenario’s kunnen we bedenken om ons voor te bereiden op het veranderende klimaat, en welke rol spelen onze huidige waterkeringen daar nog in? Wanneer zijn onze waterkeringen dan “functineel einde levensduur”?   
Download paper HIER

16.20  Presentatie 1: Life Cycle Assessment van de Maeslantkering 

(Esther van Baaren en Martijn de Jong, Deltares)

Klimaatverandering, zeespiegelstijging en snelle socio-economische ontwikkelingen stellen steeds strengere eisen aan waterbouwkundige kunstwerken. En dat terwijl het steeds intensievere gebruik de technische levensduur steeds meer onder druk zet. Om tijdig te kunnen anticiperen is het belangrijk om inzicht te hebben in de restlevensduur en hoe deze eventueel verlengd kan worden zodat zo lang mogelijk aan de gestelde eisen en wensen voldaan kan worden. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Externe veranderingen kunnen de technische prestatie en de verschillende functies op veel verschillende manieren beïnvloeden. En elke maatregel om de één functie te versterken, heeft impact op de andere functies. In deze presentatie vertellen Esther van Baaren en Martijn de Jong van Deltares over hoe zij omgaan met deze complexiteit in hun studie naar de eindelevensduur van de Maeslantkering om de toekomstige knik- en beslispunten zo goed mogelijk in kaart te brengen.

16.40   Discussie

16.50   Presentatie 2: Vervanging en Renovatie van Gemaal IJmuiden

(Laurie van Gijzen, TU Delft/Rijkswaterstaat)

Vier van de zes pompen van Gemaal- en spuicomplex IJmuiden bereiken komende jaren hun technische eindelevensduur en zullen dus vervangen moeten worden. De vraag is echter wat de capaciteit, opvoerhoogte en betrouwbaarheid van deze nieuwe pompen moeten zijn om voldoende rekening te houden klimaatverandering en zeespiegelstijging. Deze vraag blijkt echter veel lastiger dan in eerste instantie gedacht. Het is namelijk helemaal niet vanzelfsprekend dat de gevolgen van klimaatverandering het beste bij het gemaal opgevangen moeten worden. Wellicht is het efficiënter om te investeren in meer buffercapaciteit of in een aantal nieuwe gemalen op ander locaties. Er blijken echter geen gevalideerde methodes om deze analyses uit te voeren. Aan de hand van de case van Gemaal- en spuicomplex IJmuiden, doet Laurie van Gijzen (TU Delft/Rijkswaterstaat) onderzoek naar adaptief life cycle management van sterk gereguleerde watersystemen.

17.20   Discussie

17.30   Sluiting

Papers: Klik op onderstaande links voor de relevante papers


Embedding functional performance in asset management of hydraulic structures

Assessing the functional end of life of critical hydraulic structures in The Netherlands

Framework functional performance hydraulic structures

Voor deze sessies zijn ook introducés welkom op uitnodiging van jullie als leden, ook als die geen lid zijn van IALCCE.
Belangrijk is, dat we nationaal met elkaar in gesprek zijn en de juiste discussie voeren. Verzoek is dus aan jullie om in jouw eigen omgeving te kijken wie bij deze onderwerpen goede gesprekspartners zouden zijn, om zo veel mogelijk effect te hebben met deze bijeenkomsten.
Er zal ook gelegenheid worden gegeven tijdens deze bijeenkomsten om samen na te denken of deze onderwerpen nationaal meer aandacht behoeven, en zo ja waar we dat zouden kunnen doen.

Vriendelijke groet,

Jaap Bakker,

IALCCE-NL

________________________________________________________________________________

____________________________________

Lid worden van IALCCE-NL?

Dat is gratis. Leden van IALCCE-NL zijn gelijk ook lid van IALCCE, 
en ontvangen dus ook informatie over de internationale activiteiten.


Word lid van IALCCE-NL – IALCCE-NL

IALCCE-NL,

Contact: secretariaat@ialcce.org

Website nationaal: www.ialcce-nl.org

Website internationaal: www.ialcce.org

© 2024 IALCCE-NL

Thema door Anders Norén